Budżet Obywatelski w Pruszkowie

Każdy mieszkaniec ma możliwość zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego zarówno elektroncznie jak i papierowo.

1. Zgłaszanie projektu elektronicznie - elektronicznen zgłaszanie projektów zostanie aktywowane 5 lutego 2018 roku.  Zarejestruj się w systemie w celu zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego w wersji elektronicznej.  Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne załączniki wymagane podczas elektronicznego składania projektu.

2. Zgłaszanie projektów w wersji papierowej - znajdziesz tutaj formularz, który umożliwia zgłoszenie projektu w wersji papierowej (2019-Załącznik nr 2- Formularz  zgłoszeniowy.pdf) oraz wszystkie niezbędne załączniki.


Załączniki:
  • Załącznik nr 1 - Podział na obszary.pdf [POBIERZ]
  • Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy.pdf [POBIERZ]
  • Załącznik nr 3 - Lista mieszkańców miasta Pruszkowa popierających projekt.pdf [POBIERZ]
  • Załącznik nr 4 - Zgoda na dysponowanie terenem.pdf [POBIERZ]
  • Załącznik nr 5 - Zgoda na udostępnienie terenu.pdf [POBIERZ]
  • Załącznik nr 6 - Zgoda opiekuna prawnego.pdf [POBIERZ]
  • Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2018.pdf [POBIERZ]